Login backoffice

Heffingsvermindering

In het wetsvoorstel staan mogelijkheden beschreven voor een heffingsvermindering op de verhuurderheffing.

 

Bij diverse investeringen zoals die van bouw, verbouw en renovatie van huurwoningen kan belastingplichtige een investeringsverklaring aanvragen bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

 

Middels deze investeringsverklaring kan een korting op de verhuurderheffing worden toegepast.

Voor de nadere uitleg en motivering verwijs ik u naar de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel.

NAAR INTAKE


Ga naar intakeLAATSTE NIEUWS


Radio interview Woondienst over de verhuurderheffing

Op Radio 1 was op 04-10-2013 een gesprek met dhr. Paping directeur van de Woonbond en PvdA-kamerlid Monasch. 

 

Lees meer

Wetsvoorstel "Wet maatregelen woningmarkt 2014" ingediend

Het wetsvoorstel is ingediend op 23 september.

Lees meer