Login backoffice

Afspraken Aedes - Kabinet

Aedes en het kabinet hebben afspraken gemaakt over een tal van onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt. Zo ook over de verhuurderheffing. Het kabinet acht het onwenselijk vanwege budgettaire redenen om de verhuurderheffing naar beneden bij te stellen. De corporatiesector beschouwt voor deze kabinetsperiode de verhuurderheffing als een voldongen feit. 

 

Lees hier alle afspraken die door het kabinet en Aedes gemaakt zijn. 

NAAR INTAKE


Ga naar intakeLAATSTE NIEUWS


Radio interview Woondienst over de verhuurderheffing

Op Radio 1 was op 04-10-2013 een gesprek met dhr. Paping directeur van de Woonbond en PvdA-kamerlid Monasch. 

 

Lees meer

Wetsvoorstel "Wet maatregelen woningmarkt 2014" ingediend

Het wetsvoorstel is ingediend op 23 september.

Lees meer