Login backoffice

Actuele stand verhuurderheffing

Op 20-06-2013 heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst een brief aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd, waarin hij op hun verzoek verschillende varianten rond de verhuurderheffing voor woningcorporaties en andere verhuurders heeft uitgewerkt. Het gaat om drie varianten waarin een andere grondslag wordt gebruikt en vier varianten waarin een mogelijke investeringsaftrek is uitgewerkt.


In de brief geeft  minister Blok een analyse van de effecten van de verschillende varianten van de heffing. Randvoorwaarde bij de uitwerking van deze varianten is de door de Woonakkoord partijen beoogde realisatie van de beoogde opbrengst van de verhuurderheffing van 1,7 miljard euro in 2017.


In plaats van een heffing op basis van de WOZ-waarde zijn er varianten uitgewerkt die uitgaan van: een vaste heffing per woning, een heffing op de feitelijke huursom van een verhuurder en een belastingvrije voet in de heffing per woning (gebaseerd op de hoogte van de WOZ-waarde van het object).


Daarnaast zijn er vier varianten uitgewerkt rond een mogelijke investeringsaftrek binnen de verhuurderheffing. De investeringsaftrek mag in totaal maximaal € 300 miljoen per jaar bedragen. Het gaat dan om investeringen in energiebesparing, nieuwbouw, ingrijpende renovatie en herstructurering in krimpgebieden, de vier grote steden en Rotterdam-Zuid. Nadeel bij deze varianten is dat bij partijen die niet van de investeringsaftrek gebruik maken het kan leiden tot een beperking van de investeringen. Zij moeten namelijk tezamen meer betalen om uiteindelijk tot een opbrengst van 1,7 miljard euro per jaar te komen.


De brief geeft een feitelijke overzicht van de (effecten van de) verschillende varianten. Op basis hiervan gaat de minister in gesprek met de Tweede Kamer. De minister verstrekt de informatie aan beide Kamers om de invoering van de verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren te kunnen behandelen. De brieven kunt u raadplegen via www.rijksoverheid.nl.
Minister Blok vindt zijn oorspronkelijke voorstel voor de verhuurderheffing in zijn huidige vorm een evenwichtig voorstel.
Op 30 augustus heeft de Minister met Aedes afspraken gemaakt over het woonbeleid, waaronder ook de verhuurderheffing. De verhuurderheffing wordt als een verdongen feit aangenomen.

NAAR INTAKE


Ga naar intakeLAATSTE NIEUWS


Radio interview Woondienst over de verhuurderheffing

Op Radio 1 was op 04-10-2013 een gesprek met dhr. Paping directeur van de Woonbond en PvdA-kamerlid Monasch. 

 

Lees meer

Wetsvoorstel "Wet maatregelen woningmarkt 2014" ingediend

Het wetsvoorstel is ingediend op 23 september.

Lees meer