Login backoffice

Werkwijze

WOZ-Consultants gaat graag voor u aan de slag om de WOZ-waarden van uw portefeuille op juistheid te beoordelen. Afhankelijk van de fase waarin u de opdracht aan ons verstrekt kan de werkwijze verschillen.. Onderstaand worden de verschillende opties nader uitgelegd.

 

Vooroverleg met de gemeente

Naast de gebruikelijke behandeling in bezwaarfase adviseren wij altijd om, indien de gemeente daarvoor openstaat, reeds voor de aanslagoplegging met hen in contact te treden om overeenstemming te bereiken over de vast te stellen WOZ-waarden. WOZ-Consultants zal dit proces namens u begeleiden. Aan het einde van de procedure wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin alle gemaakte afspraken en de hoogte van de WOZ-waarden worden vastgelegd. Met dit traject wordt beoogd de behandeling in de bezwaarfase te voorkomen.

 

Behandeling in de bezwaarfase                                                                                                                         

Uiteraard is het ook mogelijk om na ontvangst van de aanslagen gemeentelijke belastingen (met mede daarop vermeld de WOZ-beschikkingen) bezwaar in te dienen. De bezwaarschriften dienen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de gemeente te worden ingediend.  De werkzaamheden die WOZ-Consultants voor u verricht, bestaan in hoofdzaak uit;

1.       Koppelen administratie gegevens van de woningcorporatie met de gegevens van de gemeente;

2.       Splitsen in bouwstromen en controleren objectkenmerken;

3.       Controleren WOZ-waarden en afbakenen onjuist gewaardeerde bouwstromen;

4.       Taxeren en rekenkundig onderbouwen van de door de gemeente onjuist gewaardeerde bouwstromen;

5.       Opstellen bezwaarschriften per bouwstroom en indien noodzakelijk verschijnen ter hoorzitting bij de

          gemeente;

6.       Controle uitspraak op bezwaar;

7.       Terugkoppeling dossier.                  

                   

De doorlooptijd in de bezwaarfase bedraagt gemiddeld 4- 6 maanden.

 

Rechtsmiddelen na de bezwaarfase 

Indien de gemeente in de uitspraak op bezwaar de WOZ-waarden alsnog te hoog heeft vastgesteld, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank. Uiteraard kan WOZ-Consultants u ook in deze procedure bijstaan.

 

Inzage dossier

Als opdrachtgever krijgt u online toegang tot uw dossier waarmee u volledig inzage heeft in de stukken behorende tot het dossier en de voortgang van de behandeling. Bij wijzigingen in het dossier ontvangt u van ons een automatisch gegenereerde e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAR INTAKE


Ga naar intakeLAATSTE NIEUWS


Radio interview Woondienst over de verhuurderheffing

Op Radio 1 was op 04-10-2013 een gesprek met dhr. Paping directeur van de Woonbond en PvdA-kamerlid Monasch. 

 

Lees meer

Wetsvoorstel "Wet maatregelen woningmarkt 2014" ingediend

Het wetsvoorstel is ingediend op 23 september.

Lees meer